PVC Schedule 40 Fittings PVC Tee, 3/4" Sch 40 (SOC) SKU: CS401-007 MFG Part Number: CS401-007

$0.62
$0.72
PVC Tee, 3/4" Sch 40 (SOC)

Ships within 24 hours.


PVC Sch 40 Fittings
PVC Tees (SOC) 

PVC Sch 40 Fittings
PVC Tees (SOC) 

 • SKU
 • Options
 • Price
 • Quantity
 •  
 • CS401-007

  PVC Tee, 3/4" Sch 40 (SOC)
 • $0.62
  $0.72